Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť eroticky-shop.sk veľmi dôležitá. Spoločnosť sa zaväzuje, že údaje, ktorú mu zákazník poskytne, slúžia výlučne pre potreby spoločnosti súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Eroticky-shop.sk dodržiava platné zákonné predpisy v súlade s riadením kvality a prispieva k bezpečnému surfovaniu a nakupovaniu na internete.

Eroticky-shop.sk sa zaväzuje používať osobné údaje používateľov a zákazníkov v súlade s platným zákonmi a predpismi, a v súlade s riadením kvality, a tým prispieť k bezpečnému surfovaniu a nakupovaniu na internete. Eroticky-shop.sk neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Osobné údaje sú chránené spoločnosťou Eroticky-shop.sk najmä pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenením, zmazaním, zničením, ktoré sa môžu vyskytnúť počas sieťovej komunikácie (teda online práca s údajmi) alebo počas skladovania a úschovy údajov (offline práca s údajmi).

Osobné údaje sú dostupné len oprávneným osobám, ktoré používajú prístupovu kontrolu na vysokej úrovni. Eroticky-shop.sk vyžaduje len také osobné údaje, ktoré sú bezpodmienečne potrebné k vybaveniu a doručeniu objednaného tovaru. Údaje, ktoré boli uložené počas nákupu v databáze, Eroticky-shop.sk analyzuje len pre vnútorné použitie a pre generovanie štatistických údajov. Zákazník v zmysle zákona o ochrane osobných údajov dáva spoločnosti Eroticky-shop.sk vyslovený súhlas so spracovaním osobných údajov (zaznamenanie, spracovanie a uchovávanie údajov) pre vyššie uvedený cieľ.

Zákazník si je vedomý, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Zákazník môže požiadať o zmenu svojich osobných údajov alebo o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Táto webová stránka používa webanalytickú službu Google Analitika, od Google, Inc. (“Google”). Google Analitika používa “cookie”, ktoré sú uložené na Vašom počítači vo forme textového súboru. Tento súbor pomôže pri analýze webovej stránky a jej používania. Informácie, ktoré sú generované pomocou “cookie” o používaní webovej stránky (aj Vašu IP adresu), sú uložené a presmerované na servery Google USA. Google používa tieto informácie na hodnotenie webovej stránky, ktoré navštívite, alebo pri zostavení reportov pre prevádzkovateľov o činnosti na webových stránkach. Alebo na poskytnutie informácií o činnostiach, vykonaných na webových stránkach, ktoré súvisia s používaním iných internetových služieb. Google tieto informácie môže odovzdať tretím osobám, ak je to oprávnená požiadavka alebo v prípade, keď tretia osoba spracúva tieto informácie na objednávku od Google. Google neprepojí Vašu IP adresu s údajmi, ktoré vlastní. Funkciu “cookie” môžete vypnúť so zodpovedajúcou konfiguráciou Vášho webového prehliadača, ale upozorňujeme Vás, že v tomto prípade nebudete mať možnosť využiť všetky funkcie webovej stránky. Používaním tejto webstránky prispievate k tomu, aby sme spracovali Vaše údaje na vyššie uvedené ciele.