Kategória

Obchodné podmienky

Kúpna zmluva

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou: Kolembusova Jana - BJanka, Zborov nad Bystricou 384, 02303

IČO: 43 921 426
SK DIČ: SK1078747494
Zapísaná č. OŽP-2/2008/00114-6/CR
Číslo živnostenského registra: 520-20193

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.


Prijatie objednávky

Všetky objednávky považujeme za záväzné. Objednávku tovaru môžete uskutočniť buď ako registrovaný zákazník alebo bez registrácie cez internetový systém. O prijatí objednávky Vás budeme informovať cez e-mail. Pokiaľ ste sa registrovali a viac o ňu nemáte záujem, na Vaše požiadanie Vám registráciu zrušíme. Kontaktujte nás e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Iba uveďte Vaše identifikačné údaje a napíšte, že chcete zrušiť registráciu.
Tovar v našom obchode si môžu objednávať iba osoby staršie ako 18 rokov.

Zákazník má možnosť sledovať stav svojej objednávky on-line 24 hodín denne prostredníctvom adresy: http://www.eroticky-shop.sk

 


Dodacie podmienky

Ak máme tovar na sklade, objednávku vybavíme spravidla do 3-10 pracovných dní. Pri tovare, ktorý nie je na sklade sa doba dodania väčšinou pohybuje od 5 do cca 20 pracovných dní.
Produkty sú v rámci SR dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty a Kurierom. Spôsob doručenia si vyberiete pri odosielaní objednávky. O odoslaní balíčka Vás informujeme e-mailom. S objednaným tovarom obdržíte aj faktúru - daňový doklad.

 

Diskrétnosť

Zaručujeme maximálnu diskrétnosť !
Zásielka bude doručená v diskrétnom balení a ako odosielateľ bude uvedená súkromná osoba.  Príde Vám nenápadný balíček alebo list bez akýchkoľvek vonkajších označení sexshopu. Nemusíte sa teda báť, že sa niekto dozvie čo ste si objednali.

Ak máte záujem o maximálnu diskrétnosť, môžeme Vám tovar poslať so službou "do vlastných rúk". Ak potrebujete takto dozabezpečiť balíček, prosím nezabudnite to napísať do poznámky pri odosielaní objednávky! Nie je to problém - diskrétnosť je prvoradá !

 

 

Poštovné a balné

Náklady na poštovné sa účtujú podľa hodnoty objednávky a spôsobu doručenia:
 

Cena objednávky:      Slovenská pošta: Kuriérska služba
Do 50 Eur Dobierka: 4,80 Eur Dobierka: 5.00 Eur
  Prevodom: 3,80 Eur Prevodom: 4.00 Eur
     
nad 50 Eur ZDARMA    Dobierka: 5,00 Eur
  ZDARMA Prevodom: 4,00 Eur

 

Pošta doručuje zásielky do 1-3 dní od podania. Balíček, ktorý váži menej ako 1 kg posielame ako listovú doporučenú zásielku, pošta by ju mala doručiť nasledovný pracovný deň.

Ťažšie zásielky (nad 1kg) posielame ako balík, tam môže doručenie trvať dlhšie a takisto v prípade neprítomnosti Vám nechajú oznámenie o uložení na pošte. Zásielky vybavuje a o expedíciu sa stará Flanders, s.r.o.

Zásielka Vám bude doručená nasledujúci pracovný deň od podania. Kurier ju doručí na adresu, ktorú si uvediete (môžete si nechať poslať zásielku napr. do práce). Pred doručením Vás spravidla kurier kontaktuje telefonicky (pri objednávke je treba uviesť najlepšie mobil, na ktorom Vás zastihne) a dohodnete sa na presnejšom termíne doručenia.
Kurieri vyvíjajú maximálnu snahu o doručenie zásielok, nakoľko sú podľa toho hodnotení, takže vždy sa dá s nimi dohodnúť na termíne, prípadne mieste doručenia zásielky. Ak máte záujem naozaj o rýchle a bezpečné doručenie tovaru, doporučujeme Vám využiť služby kurierskej spoločnosti.

 

 

Platobné podmienky

Tovar je možné zaplatiť:

Všetky uvedené ceny sú konečné vrátane DPH!

Objednávky spravidla e-mailom alebo telefonicky overujeme, prípadne (podľa charakteru objednaného tovaru) vyžadujeme uhradiť symbolickú zálohovú úhradu, nakoľko sa nám balíčky veľmi často vrátili späť ako neprevzaté.

Na dobierku posielame od sumy 8 € a maximálne do 100 € vrátane poštovného!!! Pri objednávke, ktorej hodnota vrátane poštovného je menej ako 8 € je potrebné uhradiť celú sumu vopred prevodom na účet. Takisto, ak si objednáte tovar vyššej hodnoty, (od 100 €) je potrebné uhradiť na predfaktúru prevodom.

Ďakujeme za pochopenie.

 

POTVRDZOVANIE OBJEDNÁVOK

   
REKLAMÁCIE

Na všetky produkty poskytujeme záruku 2 roky od jeho prevzatia zákazníkom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri DVD tituloch a časopisoch sa záruka vzťahuje iba na technický stav, nie na obsah! Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, ktoré nevznikli nesprávnym používaním tovaru. Za nesprávne používanie a za škody vzniknuté používaním produktov neberieme žiadnu zodpovednosť.
Zákazník je povinný si dodaný a nepoužitý tovar skontrolovať a o prípadných chybách nás do 3 dní informovať najlepšie cez e-mail. Našou povinnosťou je takisto do 3 dní sa k Vašej reklamácii vyjadriť a informovať Vás o ďalšom postupe. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní. K reklamácií môžete použiť nasledujúci reklamačný formulár >>

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho.

4. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

6.používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

5. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

6. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

7. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

10. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

11. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

12. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

13. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

14. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

15. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

16. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
 

Pokiaľ Vám dodaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete nám ho do 14 dní vrátiť a my Vám vrátime peniaze na Váš bežný účet alebo na adresu. Tovar musí byť v pôvodnom balení a so všetkými súčasťami. Nesmie byť poškodený ani zašpinený. Musí byť schopný ďalšieho predaja.

Ak idete využiť možnosť vrátenia tovaru, prosíme Vás, informujte nás o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky. Tovar primerane zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu. Priložte nasledujúci formulár - stiahnúť . Neposielajte ho na dobierku!!!
 

Adresa na vrátenie tovaru:
Kolembusova Jana - BJanka,
02303 Zborov nad Bystricou 384

email: info@eroticky-shop.sk

 

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár, ktorý zasielame s každou zásielkou, alebo môžete použiť iný formulár, alebo dokument obsahujúci požadované údaje.
 

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar a službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených špecifických podmienok:

  1. kontaktujte nás emailom alebo telefonicky s tým, že žiadate odstúpenie od zmluvy, uveďte prosím číslo objednávky ako aj dátum, kedy Vám bola objednávka doručená
  2. prosím uveďte aj spôsob akým si želáte vrátiť peniaze - či už prevodom na Váš účet alebo poštovou poukážkou na Vašu adresu
  3. budeme radi ak nám napíšete aj dôvod odstúpenia od zmluvy, aj vďaka Vám sa nám darí neustále zlepšovať naše služby
  4. následne Vás informujeme o adrese, na ktorú môžete tovar odoslať
  5. tovar musí byť v pôvodnom obale a nesmie byť použitý alebo poškodený
  6. tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.
  7. tovar musí byť dobre zabalený, aby bol schopný ďalšieho predaja, tovar ktorý nám príde poškodený neprevezmeme
  8. spolu s tovarom nám prosím zašlite aj kópiu dokladu o kúpe (faktúry)

Tovar prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

Prosím neposielajte tovar na dobierku, nebude prijatý.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Viac informácii o vrátení tovaru >>

Zrušenie objednávky:

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese  info@eroticky-shop.sk Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

 

Alternatívne riešenie Sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na jkolembusova@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Zásady spracovania a ochana odosných údajov:

Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov >>

Súbory cookie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

 

Informácie o výrobkoch


Fotografie výrobkov a ich obalov majú ilustračný charakter. Obaly skutočne dodaných výrobkov sa môžu líšiť od vyobrazených, takisto farebné odtiene výrobkov môžu byť rozdielne.

Obchodné podmienky v tomto znení vstupujú do platnosti 1.2 2018